Radicalisering is een soort ziekte

CIRRA - Saïd & Geens
Justitieminister Koen Geens en islamconsulent Saïd Aberkan over moslimradicale gedetineerden

Hij krijgt er dezer dagen van langs van iedereen. Zijn het geen morrende magistraten, dan wel de regering die justitieminister Koen Geens (CD&V) op de vingers tikt. Maar even moet alles wijken voor zijn actieplan om radicalisering in de gevangenissen aan te pakken. “Daar staan we in België niet bepaald ver mee.”

Wij proberen kwetsbare gevangenen in de goede richting te leiden, maar zodra wij weg zijn, komen ze opnieuw onder invloed van extremisten te staan
SAÏD ABERKAN, ISLAMCONSULENT

“We worden met vele katten geconfronteerd en we proberen die allemaal zo zachtmoedig mogelijk te geselen”, glimlacht Geens, zeven hoog in het ministerie van Justitie.

Achter hem een prachtig zicht op Brussel. Naast hem Saïd Aberkan, die er eerst wat onwennig, maar minzaam bij zit. Later in het gesprek zal zijn expertise pas echt blijken.

bron: https://www.demorgen.be/binnenland/-radicalisering-is-een-soort-ziekte-b6a80310/?referer=